Dự án sân bay Long Thành cần gần 1 tỷ USD trong 3 năm tới

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình các bộ, ngành, Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để thực hiện dự án cần gần 22,5 nghìn tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) trong 3 năm tới (2018-2020).
Theo văn bản báo cáo Quốc hội về tiến độ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD (hơn 336 nghìn tỷ đồng). Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ USD.

Báo cáo nghiên cứu khả thi cho thấy, nguồn vốn được phân kỳ năm 2018 là trên 1,5 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là gần 9,95 nghìn tỷ đồng và năm 2020 gần 11 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ bố trí nguồn vốn cho Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai cũng bổ sung nguồn vốn trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016-2020.

UBND Đồng Nai cho biết, để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và bàn giao cho chủ đầu tư, địa phương sẽ cần khoảng thời gian tối thiểu 3 năm.

Thời gian gần đây, tỉnh này đã chủ động thực hiện các công việc liên quan đến trách nhiệm của địa phương như quản lý đất đai, xây dựng, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi dự án, khảo sát, đo đạc, cắm mốc, tổ chức thống kê về tài sản, diện tích từng loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng…

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vân tải, Chính phủ được Quốc hội giao nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội; đồng thời, tổ chức phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Trước đó, ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bố trí nguồn vốn 5.000 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Theo ACV, nguồn vốn xây dựng sân bay sẽ bao gồm 2 nguồn chính: Nguồn vốn nhà nước sẽ dùng để giải phóng mặt bằng, xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay; nguồn vốn xã hội hóa sẽ dùng để xây dựng các công trình cung cấp dịch vụ thương mại như khu chế biến xuất ăn hàng không, bảo dưỡng tàu bay, khu xăng dầu hàng không.

Đơn vị này cũng sẽ cân đối nguồn vốn tự có đảm bảo 50% tổng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 đối với các hạng mục chính như: Đường băng, sân đỗ tàu bay, ga hàng hóa, nhà ga hành khách, bãi đỗ ô tô, nhà để xe… Phần vốn còn lại ACV huy động từ nguồn vay, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ACV đề xuất Chính phủ giao cho làm chủ đầu tư các hạng mục chính để sớm thu xếp vốn chuẩn bị đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025.

Cụ thể, kế hoạch lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi kéo dài từ tháng 6/2018-7/2019 (khoảng 1,5 năm). Sau đó trình, thẩm định báo cáo vào tháng 7/2019-9/2019 trước khi trình Quốc hội thông qua dự án vào tháng 10/2019. Đến tháng 12/2019, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức phê duyệt dự án.

Theo Trí thức trẻ 

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này